Changde Yungang Biotechnology Co.,Ltd.  
     Search:
  首    页             公司简介             产品展示            在线交易           人才招聘         最新动态             联系我们            English
member login
 
ID
PW
mailto:yungang@cdyg.com
            产品展示
 

鹅去氧胆酸

主要指标:

性状

白色结晶粉末,味苦、有异臭。

有关物质

TLC

含量( HPLC )

≥ 90%,  98.0 %

干燥失重

≤ 2.0 %

炽灼残渣

≤ 0.2 %

比旋光度

+11.0 ° ~+13.0 °


化学名: 3 α ,7 α -Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid

分子式 :C24H40O4

分子量 : 392,58

CAS 号 : 474-25-9

 

 
常德云港生物科技有限公司 版权所有 © 2010 - 2017