Changde Yungang Biotechnology Co.,Ltd.  
     Search:
  首    页             公司简介             产品展示            在线交易           人才招聘         最新动态             联系我们            English
member login
 
ID
PW
mailto:yungang@cdyg.com
            产品展示
 

去氧胆酸中间体

技术标准:

含量(滴定法) ≥ 98%

化学名: 3α , 12α -Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid

分子式 :C24H40O4

分子量 : 392.58

CAS 号 :83-44-3


 

 

 
常德云港生物科技有限公司 版权所有 © 2010 - 2017