Changde Yungang Biotechnology Co.,Ltd.  
     Search:
  首    页             公司简介             产品展示            在线交易           人才招聘         最新动态             联系我们            English
member login
 
ID
PW
mailto:yungang@cdyg.com
            产品展示
 
胆汁酸系列  
  +鹅去氧胆酸
鹅去氧胆酸
  +胆酸中间体
胆酸
  +熊去氧胆酸粗品;
  +熊去氧胆酸中间体

熊去氧胆酸
  +猪去氧胆酸中间体
猪去氧胆酸
  +去氧胆酸中间体
去氧胆酸
  +去氢胆酸中间体 去氢胆酸
胆盐系列  

主要产品:牛胆盐、猪胆盐、 3 号胆盐、禽胆盐、猪胆粉、牛胆粉、去氧胆酸钠
用途:属培养基原料,用于细菌检疫

饲料用产品 胆汁酸(盐)
化工产品 1,2,4-三唑-5-酮
 
常德云港生物科技有限公司 版权所有 © 2010 - 2017