Changde Yungang Biotechnology Co.,Ltd.  
     Search:
  首    页             公司简介             产品展示            在线交易           人才招聘         最新动态             联系我们            English
member login
 
ID
PW
mailto:yungang@cdyg.com
            产品展示
 

1,2,4-三唑-5- 

中文名:1,2,4-三唑-5-酮
英文名:1,2,4-Triazol-5-One
CAS:42131-33-9
分子式:C2N3H3O
分子量: 85.06 
性 状:白色晶状固体
用 途:用于制作医药中间体
含 量(HPLC):≥97%
结构式:

 

 

 
常德云港生物科技有限公司 版权所有 © 2010 - 2017