Changde Yungang Biotechnology Co.,Ltd.  
     Search:
  首    页             公司简介             产品展示            在线交易           人才招聘         最新动态             联系我们            English
member login
 
ID
PW
mailto:yungang@cdyg.com
            产品展示
 

熊去氧胆酸粗品;熊去氧胆酸中间体

主要指标 :

性状

本品为白色粉末,无臭,味苦。

比旋度

+57 ° ~+62 °

熔点

200 ℃ ~ 205 ℃

干燥失重

≤ 1.0 %

炽灼残渣

≤ 0.2 %

重金属

≤ 10ppm

含量

≥ 99.0 %


化学名: 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid

分子式 :C24H40O4

分子量 : 392,58

CAS 号 : 128-13-2

 

 
常德云港生物科技有限公司 版权所有 © 2010 - 2017